Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4242/VPCP-KTN về việc ủy quyền cho Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt lại cơ cấu Tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư dự án Trung tâm Sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4242/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4242/VPCP-KTN
V/v ủy quyền cho Đài THVN phê duyệt lại cơ cấu Tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư dự án Trung tâm SXCT (thuộc Trung tâm THVN).

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 523/THVN ngày 20 tháng 5 năm 2008) về việc ủy quyền cho Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt lại cơ cấu Tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư dự án Trung tâm Sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt điều chỉnh một số hạng mục, cơ cấu tổng mức đầu tư và kế hoạch, phân kỳ đầu tư dự án Trung tâm Sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam) theo thẩm quyền;

2. Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện dự án Trung tâm Sản xuất chương trình theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án, không để xảy ra thất thoát lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (4), 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4242/VPCP-KTN về việc ủy quyền cho Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt lại cơ cấu Tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư dự án Trung tâm Sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219