Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4223/TCHQ-GSQL về thành lập Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh kho ngoại quan SJC-BRINK do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4223/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4223/TCHQ-GSQL

V/v: Thành lập Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh kho ngoại quan SJC-BRINK

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

(Đ/c: 32 Lê Thánh Tôn, Quận I TP. HCM)

- Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.

(Đ/c: 115-121 Nguyễn Công Trứ, Quận I TP. HCM)

 

Trả lời Công văn số 3725/SKHĐT-DN ngày 03/07/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Công văn số 377/CV ngày 17/07/2007 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc cấp giấy phép thành lập kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 2810/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2006 cho phép Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được thành lập kho ngoại quan.

2. Các dịch vụ trong kho ngoại quan đã được quy định tại Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

3. Việc hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty với đối tác khác để bảo hiểm, vận chuyển hàng hoá vào, ra kho ngoại quan Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Vấn đề này không thuộc phạm vi giải quyết và quản lý của cơ quan Hải quan.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Website HQ;

- Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

                                                                              

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4223/TCHQ-GSQL về thành lập Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh kho ngoại quan SJC-BRINK do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status