Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4221/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4221/TCT-PCCS
V/v: thuế nhà thầu đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Toa Corporation

Trả lời văn thư ngày 28/9/2006 của Công ty TOA Corporation về việc chính sách thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư này.

Điểm 2.3 công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT và TNDN là toàn bộ doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được; Nhà thầu chính nước ngoài không phải nộp thuế đối với giá trị hợp đồng giao thầu lại cho nhà thầu phụ nước ngoài nếu xuất trình được chứng từ chứng minh nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Mục 7 Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Khoản tín dụng cho dự án ODA do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cấp vốn có quy định: Chính phủ Việt Nam sẽ miễn cho các Công ty Nhật Bản hoạt động với vai trò là nhà cung cấp, nhà thầu, và/hoặc các nhà tư vấn tất cả các nghĩa vụ tài chính và thuế phát sinh tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cần thiết cho việc triển khai các dự án được liệt kê trong danh sách; và…

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp Công ty TOA Corporation là nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện dự ODA (nhà máy nhiệt điện Ô Môn) như sau:

1. Trường hợp Công ty TOA Corporation có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Công ty TOA Corporation đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

2. Trường hợp Công ty TOA Corporation là nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu chính nước ngoài (không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) để thực hiện một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng mà nhà thầu chính nước ngoài ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT và TNDN của nhà thầu chính nước ngoài không bao gồm giá trị hợp đồng giao thầu lại cho Công ty TOA Corporation nếu xuất trình được chứng từ chứng minh Công ty TOA Corporation đã đăng ký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng Công ty TOA Corporation thực hiện.

3. Do Công ty TOA Corporation là nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu chính nước ngoài thực hiện dự án ODA (nhà máy nhiệt điện Ô Môn) vì vậy Công ty TOA Corporation không thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN phát sinh đối với phần doanh thu thu được từ Hợp đồng thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn như quy định tại Mục 7 Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Khoản tín dụng cho dự án ODA và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cấp vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TOA Corporation được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4221/TCT-PCCS ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.131

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!