Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4220/VPCP-KTN về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4220/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4220/VPCP-KTN
V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn tối thiểu cần cho các dự án xi măng theo thứ tự tiến độ thời gian đưa vào sản xuất hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời làm việc với Ngân hàng Nhà nước để giải quyết vốn cho các dự án. Trường hợp có khó khăn, vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- HH Xi măng VN, TCTCN Xi măng VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4220/VPCP-KTN về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112