Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 422/TCHQ-TXNK về đăng ký miễn thuế cho dự án đầu tư bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 422/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 422/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký miễn thuế cho dự án đầu tư bổ sung

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
(Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trả lời công văn số 6096/BSR-KTKH ngày 23/11/2012 của Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn chính sách, hồ sơ để hoàn thiện việc đăng ký miễn thuế cho Dự án đầu tư bổ sung thuộc Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và công văn số 1140/HQQNg-NV ngày 4/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của Bộ Tài chính thì Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất được miễn thuế nhập khẩu vật tư, thiết bị trong quá trình xây dựng, bảo hành.

Trường hợp 02 dự án đầu tư bổ sung gồm đường bơm hút dầu thô và phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU) thuộc Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thực hiện khi Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đã kết thúc việc xây dựng, bảo hành do đó không được hưởng ưu đãi về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án theo quy định tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 50/2006/TT-BTC nêu trên.

2. Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (nay là khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) thì nếu dự án ưu đãi đầu tư mở rộng quy mô, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định cho phần mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.

Tại khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế thì đối với dự án ưu đãi đầu tư mở rộng để được đăng ký hàng hóa miễn thuế đối với phần hàng hóa dự án mở rộng phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng.

Trường hợp 02 dự án đầu tư bổ sung nêu trên không có cơ sở xác định là dự án đầu tư mở rộng do đó không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP (nay là khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP) nêu trên.

Như vậy, trường hợp của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) không được miễn thuế đối với 02 dự án đầu tư bổ sung mới là dự án đầu tư bổ sung đường bơm hút dầu thô và dự án đầu tư phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 422/TCHQ-TXNK về đăng ký miễn thuế cho dự án đầu tư bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172