Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 1997

Số hiệu: 4200-TC/ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 25/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4200-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4200 TC/ĐTPT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC CẤP PHÁT, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 1997

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các hội, các đoàn thể tổng công ty 91,
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Để tránh tình hình cấp phát vốn đầu tư XDCB NSNN năm 1997 kéo dài sang năm 1998 như những năm trước, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/3/1996, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 1997 như sau:

1. Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp phát thanh toán bằng vốn NSNN năm 1997 cho tất cả các dự án, công trình đã được bố trí kế hoạch đầu tư XDCB năm 1997 (kể cả kế hoạch bổ sung năm 1997), có khối lượng XDCB hoàn thành, được nghiệm thu (theo đúng chế độ quy định) gửi đến Cục, Chi cục Đầu tư phát triển đến hết ngày 31/12/1997; Các khối lượng thuộc kế hoạch năm 1997 nhưng hoàn thành và nghiệm thu sau ngày 31/12/1997 cần bố trí vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 1998 để tiếp tục cấp phát thanh toán bằng vốn NSNN năm 1998.

Chậm nhất đến hết ngày 15/1/1998, các chủ đầu tư phải gửi đến Cục, Chi cục Đầu tư phát triển nơi chủ đầu tư mở tài khoản hồ sơ cấp phát thanh toán của khối lượng hoàn thành thuộc kế hoạch năm 1997, gồm phiếu giá thanh toán và toàn bộ chứng từ cấp phát thanh toán theo quy định để làm cơ sở cấp phát thanh toán.

2. Đối với những dự án, công trình do chưa thực hiện khối lượng của kế hoạch năm 1997 nên chưa sử dụng hết kế hoạch vốn năm 1997 phải bố trí tiếp vào kế hoạch năm 1998, trường hợp vượt quá khả năng vốn 1998 cần tổ hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc cấp phát thanh toán cho các công trình dở dang của năm 1997 nếu đã được bố trí trong kế hoạch năm 1998 sẽ được cấp phát bình thường theo tiến độ thực hiện kế hoạch.

Đối với những dự án, công trình đặc biệt của năm 1997 đã được NSNN giải quyết tạm ứng trước bằng nguồn vốn năm 1998, đề nghị các Bộ, ngành bố trí đủ vào kế hoạch năm 1998 để thanh toán với NSNN và quyết toán vào vốn NSNN năm 1998.

3. Các cơ quan Tài chính địa phương (Sở Tài chính vật giá, KBNN, Cục ĐTPT) phối hợp bảo đảm chuyển vốn kịp thời và tổ chức giải quyết việc cấp vốn cho các chủ đầu tư. Việc cấp phát vốn đầu tư năm 1997 kết thúc vào ngày 31/01/1998 và thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư XDCB đã cấp phát vào niên độ NSNN năm 1997.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định trên; kết thúc năm 1997 cần đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB NSNN gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chậm nhất ngày 31/01/1998) để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319
DMCA.com Protection Status