Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4177/VPCP-QHQT về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Luông-pra-băng, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4177/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4177/VPCP-QHQT
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Luông-pra-băng, Lào

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty: Sông Đà, Lắp máy Việt Nam;
- Các Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, An Bình

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3020/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 4 năm 2008 và ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản 4392/BCT-NL ngày 27 tháng 5 năm 2008), Bộ Xây dựng (văn bản 989/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 5 năm 2008), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4713/NHNN-QLNH ngày 26 tháng 5 năm 2008), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (văn bản 3609/DKVN-ĐTPT ngày 23 tháng 5 năm 2008), Tổng công ty Sông Đà (văn bản số 724/TCT-ĐT ngày 03 tháng 6 năm 2008); tiếp theo văn bản số 2057/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Luông-pra-băng tại Lào, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có liên quan và phía Lào thúc đẩy nhanh tiến trình thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và Lào; hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Luông-pra-băng tại Lào, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai Dự án vào tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4177/VPCP-QHQT về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Luông-pra-băng, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236