Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4169/VPCP-QHQT kết quả họp kiểm điểm hợp tác phát triển Việt - Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4169/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4169/VPCP-QHQT
V/v kết quả họp kiểm điểm hợp tác phát triển Việt - Đức

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3544/BKH-KTĐN ngày 31 tháng 5 năm 2010) về kết quả họp kiểm điểm hợp tác phát triển Việt – Đức năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thỏa thuận đạt được, trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đàm phán và tổ chức đoàn tham dự phiên đàm phán Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam – Đức giai đoạn 2010 – 2011.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đấu thầu tư vấn cho các dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các địa phương trên.

3. Đối với dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Dương, Bắc Ninh, giao Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp giữa các nhà thầu triển khai các dự án trên với lãnh đạo các địa phương để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, tránh để kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam – Đức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4169/VPCP-QHQT kết quả họp kiểm điểm hợp tác phát triển Việt - Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


966
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236