Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4168/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất

Số hiệu: 4168/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4168/TCT-PCCS
V/v: Chính sách ưu đãi thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 888/CT-TB ngày 20/10/2005 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty có các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trước ngày 1/1/2004), đã được UBND tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư vào tháng 11/2002, nếu từ ngày 1/1/2004 trở đi vẫn còn thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại. Đối với các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2004 thì không thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4168/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170