Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 415/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/TTg-CN
V/v quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1484/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2021 về việc bổ sung phương án đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2 vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (sau khi đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan/đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 804/UBND-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận có trong danh mục các dự án nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 theo đề nghị của Bộ Công Thương. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất quỹ đất dành cho các dự án điện, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ theo quy hoạch đã được duyệt.

Căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm toàn diện về địa điểm thực hiện Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2 theo báo cáo tại văn bản số 1484/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2021 nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, thủy lợi và các quy hoạch có liên quan, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

2. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1484/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2021 về quy hoạch lưới điện đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2 vào hệ thống điện quốc gia sau khi Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp, thống nhất với các cơ quan liên quan theo đúng quy định của pháp luật thực hiện lựa chọn địa điểm Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2 phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và các quy hoạch khác có liên quan theo đúng quy định.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về quy hoạch lưới điện đấu nối bảo đảm tính đồng bộ với phát triển lưới điện truyền tải khu vực, đáp ứng yêu cầu cung - cầu điện, yêu cầu giải tỏa công suất, không gây quá tải lưới điện và hiệu quả kinh tế chung;

3. Giao Bộ Công Thương:

a) Cập nhật danh mục lưới điện truyền tải đấu nối vào Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b) Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xác định giá điện cạnh tranh cho phát triển các dự án điện mặt trời theo ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1870/TTg-CN ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm quản lý đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30