Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4140/VPCP-KTTH về việc hoãn thu hồi vốn tạm ứng, kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm 2007 của Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4140/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4140/VPCP-KTTH
V/v hoãn thu hồi vốn tạm ứng, kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn của Bộ QP.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại các văn bản số: 2161/BQP-KHĐT ngày 2 tháng 5 năm 2008, số 2344/BQP-KHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 4202/BKH-QPAN ngày 11 tháng 6 năm 2008, số 3953/BKH-QPAN ngày 2 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6533/BTC-ĐT ngày 6 tháng 6 năm 2008 về việc hoãn thu hồi vốn tạm ứng, kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm 2007 của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2007 của Dự án đầu tư các công trình phục vụ di dời bán đảo Cam Ranh sang năm 2008.

2. Đồng ý hoãn thu hồi 32.522 triệu đồng (ba mươi hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu đồng) vốn tạm ứng của hai dự án V 108 sang năm 2009 để bố trí cho các dự án cấp bách, hoàn thành trong năm 2008.

Bộ Tài chính thu hồi số vốn nêu trên năm 2009 theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4140/VPCP-KTTH về việc hoãn thu hồi vốn tạm ứng, kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm 2007 của Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240