Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4138/VPCP-KTTH về việc xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4138/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4138/VPCP-KTTH
V/v xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9065/BTC-TCNH ngày 09 tháng 7 năm 2007 về xử lý rủi ro tín dụng của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, xóa nợ gốc cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với tổng số tiền là 11,5 tỷ đồng (mười một tỷ năm trăm triệu đồng); khoản bù đắp cho số nợ gốc được xóa này lấy từ nguồn quỹ dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Khoanh nợ, xóa lãi cho các dự án nêu tại công văn số 9065/BTC-TCNH ngày 09 tháng 7 năm 2007; hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam chuẩn xác số liệu và hoàn chỉnh các thủ tục xử lý nợ theo quy định hiện hành.

b) Nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung nội dung xử lý các khoản nợ đọng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam vào Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quản và xử lý nợ tồn đọng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo xin thông báo để Bộ Tài chính và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Bộ KH&ĐT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc,
các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4138/VPCP-KTTH về việc xử lý rủi ro cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


731
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150