Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4137/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4137/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu xe ôtô
vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005

Kính gửi Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Công ty Liên doanh vốn đầu tư nước ngoài về việc truy thu thuế nhập khẩu đối với xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên nhập khẩu, tạo tài sản cố định để vận chuyển hành khách theo Giấy phép đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Theo quy định tại Điều 57 và điểm 3, Mục I, Phụ lục số II quy định chi tiết về Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì “các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định”. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trong khi chờ ý kiến chính thức, Cục Hải quan các địa phương căn cứ vào Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng với mục tiêu kinh doanh vận tải hành khách công cộng của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt miễn thuế nhập khẩu, thì làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp làm cam kết, chịu trách nhiệm nộp thuế khi có Quyết định của Bộ Tài chính đối với các lô hàng đang làm thủ tục thông quan.

2) Trường hợp, doanh nghiệp nhập khẩu xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên để vận chuyển hành khách đã được cơ quan có thẩm quyền cấp ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, Cục Hải quan địa phương đã tính và truy thu thuế. Việc này, đề nghị Cục Hải quan các địa phương chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

3) Yêu cầu Cục Hải quan các địa phương phối hợp với Cục thuế địa phương tiến hành thực hiện kiểm tra sau thông quan các lô hàng xe ôtô nhập khẩu từ 24 chỗ ngồi trở lên để vận chuyển hành khách của các Công ty liên doanh, nếu phát hiện các trường hợp sử dụng không đúng mục đích miễn thuế như: cho thuê, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, thì xử lý truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan nghiên cứu hướng dẫn tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4137/TCHQ-KTTT ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế nhập khẩu đối với xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên nhập khẩu, tạo tài sản cố định để vận chuyển hành khách theo Giấy phép đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!