Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4114/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4114/VPCP-QHQT
V/v chủ trương đầu tư dự án Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương,  Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3909/BKH-GS&TĐĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 về chủ trương đầu tư Dự án Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo đề xuất của Công ty Galileo Investment Group, Inc. (Hoa Kỳ), ý kiến của các Bộ, ngành hữu quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Dự án Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo đề xuất của Công ty Galileo Investment Group, Inc. (Hoa Kỳ), nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn thiếu rất nhiều thông số cần thiết để chứng minh tính hiệu quả của Dự án cũng như năng lực của Nhà đầu tư.

2. Do đó, để có đầy đủ cơ sở xem xét chủ trương đầu tư Dự án, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng hơn về các nội dung liên quan của Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ bố trí buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để nghe các bên liên quan báo cáo về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4114/VPCP-QHQT ngày 18/06/2009 về việc chủ trương đầu tư dự án Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143