Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4070/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4070/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN Cho C.ty cổ phần mới thành lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 7936/CT-HTr ngày 28/7/2005 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập với loại hình Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi theo diện mới thành lập:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2643/TCT-PCCS ngày 04/8/2005 về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế Tỉnh Hải Dương (có bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại Công văn nêu trên để xử lý việc miễn, giảm thuế cho Công ty CP DV HH Nội Bài.

2. Về ngành nghề được ưu đãi:

Tại Điểm 10, Mục VI, Danh Mục A Ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa là ngành nghề được ưu đãi đầu tư.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa không thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư.

Theo trình bày tại công văn thì Công ty CP DV HH Nội Bài có các dịch vụ kiểm tra hàng, cân hàng; bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường không; dịch vụ hàng chuyển phát nhanh; dịch vụ nhận hàng hóa đường không, đường biển, đường bộ; dịch vụ vận chuyển mặt đất; các dịch vụ khác hỗ trợ cho vận chuyển. Các loại dịch vụ như vừa nêu thuộc loại dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động dịch vụ hàng không, do đó, không thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP DV HH Nội Bài Sân bay Quốc tế Nội Bài; Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4070/TCT-DNK ngày 10/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập với loại hình Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!