Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 406 TCT/DTNN ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư

Số hiệu: 406TCT/DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 406 TCT/DTNN
V/v hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 160/CT-ĐTNN ngày 7 tháng 1 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hồ sơ hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty TNHH Nhựa Đài Loan. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2 Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ thì mức hoàn thuế TNDN đối với số lợi nhuận tái đầu tư tại Việt Nam là 50% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc diện được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 20%, không quy định mức hoàn thuế TNDN nếu tái đầu tư có mức thuế suất thuế TNDN 25%.

Trường hợp của Công ty TNHH Nhựa Đài Loan, tại Giấy phép đầu tư số 63/GP-HCM ngày 21 tháng 10 năm 1998 và các Giấy phép điều chỉnh tiếp sau do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty có quy định Công ty được hưởng mức thuế suất thuế TNDN là 20%. Sau đó, tại Giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC2- HCM ngày 26 tháng 4 năm 2001 quy định Công ty không còn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nữa (tức là thuế suất thuế TNDN là 25%). Đồng thời, theo Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2000 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 20 tháng 1 năm 2002 thì Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN là 20%, phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 25%.

Vì vậy, căn cứ theo quy định trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ:

- Trường hợp Công ty TNHH Nhựa Đài Loan phải áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2000 là 25% thì Công ty không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư.

- Trường hợp Công ty vẫn được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% thì Cục thuế kiểm tra, điều chỉnh quyết toán thuế và hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 406 TCT/DTNN ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41