Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 405/VPCP-KTN tiến độ thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 405/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tại Báo cáo ngày 08 tháng 01 năm 2010 về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 đến hết ngày 06 tháng 01 năm 2010 (bản chụp báo cáo gửi kèm), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

- Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại để bù tiến độ đã chậm so với Bản tiến độ điều chỉnh.

- Bảo đảm việc giải ngân cho Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu nguồn vốn còn thiếu để thực hiện Dự án theo yêu cầu.

- Thanh toán phí bảo hiểm cho khoảng thời gian Dự án kéo dài, bảo đảm an toàn cho Dự án trong giai đoạn hoàn thiện; cùng với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu làm việc với Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí để thống nhất kế hoạch thanh toán các khoản vay tín dụng đã quá hạn, trong đó ưu tiên thanh toán khoản vay 91 tỷ VNĐ của Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Chi nhánh Hải Phòng.

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và đề xuất giải pháp thực hiện cho được kế hoạch này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, GTVT, KHĐT, TC;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Các Tổng công ty: cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 405/VPCP-KTN tiến độ thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33