Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4043/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4043/TCT-TS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2283/CT-THDT ngày 28/10/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về miễn giảm tiền thuê đất và góp vốn liên doanh đầu tư nước ngoài của Công ty Du lịch Khánh Hòa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5 mục II phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính thì “Tổ chức nhà nước được cơ quan Nhà nước cho phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài” thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất.

Do đó, Công ty Du lịch Khánh Hòa nếu là doanh nghiệp nhà nước, được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì Công ty Du lịch Khánh Hòa (kể cả Công ty Liên doanh) không phải nộp tiền thuê đất với diện tích đất đã góp vốn liên doanh. Công ty phải thực hiện nộp thu sử dụng vốn theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơ và giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4043/TCT-TS ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về miễn giảm tiền thuê đất và góp vốn liên doanh đầu tư nước ngoài của Công ty Du lịch Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!