Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4024/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4024/TCT-CS
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

Trả lời công văn số PM3.0.2007/0430 ngày 07/08/2007 của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (Công ty Phú Mỹ 3) ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài Austen Martime - Singaporen (Nhà thầu nước ngoài) cung cấp nhân lực cho việc quản lý vận hành nhà máy điện Phú Mỹ 3 ngày 12/06/2003 thì Hợp đồng trên được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên quy định: “Doanh thu tính thuế để xác định thuế GTGT và thuế TNDN là Doanh thu Nhà thầu nhận được kể cả Khoản thuế và chi phí do Bên việt Nam trả thay Nhà thầu”

 Trường hợp tại Hợp đồng nêu trên, Công ty Phú Mỹ 3 chuyển trả cho nhà thầu nước ngoài tiền lương nhân viên mà nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty cộng với Khoản quản lý phí 5% trên số tiền lương đó thì Công ty phải kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trên toàn bộ số tiền (tiền lương của nhân viên và quản lý phí) mà Công ty Phú Mỹ đã chuyển trả cho Nhà thầu nước ngoài. Việc xác định doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài nếu Hợp đồng ký chưa có thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998TT-BTC nêu trên. Tổng cục thuế trả lời để Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4024/TCT-CS ngày 28/09/2007 về thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.785

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209