Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4016/VPCP-KTTH về việc kế hoạch vốn đầu tư của 9 tỉnh thí điểm sử dụng vốn hòa đồng ngân sách của 3 nhà tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4016/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/VPCP-KTTH
V/v KH vốn đầu tư của 9 tỉnh thí điểm sử dụng vốn hòa đồng ngân sách của 3 nhà tài trợ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 912/BNN-TL ngày 9 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3459/BKH-KTNN ngày 14 tháng 5 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 6003/BTC-NSNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 của 9 tỉnh thí điểm sử dụng vốn hòa đồng ngân sách của 3 nhà tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chưa điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chương trình) của 9 tỉnh được thí điểm theo phương thức hòa đồng ngân sách của 3 nhà tài trợ Úc, Đan Mạch và Hà Lan.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; cuối năm 2008, tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; trên cơ sở đó, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để đề xuất việc bố trí vốn thực hiện Chương trình trong năm 2009 cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn;  TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4016/VPCP-KTTH về việc kế hoạch vốn đầu tư của 9 tỉnh thí điểm sử dụng vốn hòa đồng ngân sách của 3 nhà tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224