Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 400/TTg-KTN về việc đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 400/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 400/TTg-KTN
V/v đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 621/DKVN-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2009) và Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (công văn số 24 CPNT2-CV-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2009), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 1794/BCT-NL ngày 4 tháng 3 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1258/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 3 năm 2009), Tài chính (công văn số 2422/BTC-ĐT ngày 4 tháng 3 năm 2009), Xây dựng (công văn số 277/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 02 năm 2009) về việc đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Do tính cấp bách về tiến độ thực hiện Dự án, đồng ý chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại các công văn nêu trên.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục của Dự án; thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.(19b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 400/TTg-KTN về việc đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


928
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16