Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3992/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 10/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3992/VPCP-CN
V/v Đề nghị chấp thuận cho Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang được áp dụng thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (Văn bản số 27/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4009/BKHĐT-PTHTĐT ngày 27 tháng 5 năm 2024) về việc đề nghị chấp thuận cho Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang (Dự án) được áp dụng thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt Dự án; căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật hiện hành, chủ động lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để kịp thời triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền và quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, GTVT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3992/VPCP-CN ngày 10/06/2024 về Đề nghị chấp thuận cho Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang được áp dụng thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết 106/2023/QH15 do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


626

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!