Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3951/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn ODA của Ô-xtrây-li-a do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3951/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3951/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Ô-xtrây-li-a

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3445/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 5 năm 2012) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a trị giá 08 triệu AUD cho Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2013 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan và phía Bạn thống nhất nội dung Thỏa thuận tài trợ cho Chương trình nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3951/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn ODA của Ô-xtrây-li-a do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69