Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3938/VPCP-KGVX về việc báo cáo công tác triển khai đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3938/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3938/VPCP-KGVX
V/v báo cáo công tác triển khai đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 3186/UBND-CN ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc triển khai công tác đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Chủ trương đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà đã được Thủ tướng quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chủ động triển khai đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và theo quy định hiện hành; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện Dự án.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà trên cơ sở quy định của văn bản pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và điều kiện cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3938/VPCP-KGVX về việc báo cáo công tác triển khai đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77