Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 393/TTg-QHQT về việc hạn mức vốn vay và cơ chế tài chính cho Dự án Trường Đào tạo nghề Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 393/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 393/TTg-QHQT
V/v hạn mức vốn vay và cơ chế tài chính cho Dự án Trường Đào tạo nghề Dung Quất

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất tại văn bản số 07/TTr-BQL ngày 15/3/2007 về tổng mức đầu tư và cơ chế tài chính cho Dự án Trường Đào tạo nghề Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt tổng mức đầu tư cho Dự án "Cung cấp trang thiết bị cho Trường Đào tạo nghề Dung Quất" là 3.850.000 USD (trong đó gồm cả phần trượt giá 250.000 USD) vay vốn tín dụng của Chính phủ Đan Mạch.

- Về cơ chế tài chính: Ngân sách Nhà nước cấp phát lại 90% tổng mức đầu tư, và cho vay lại 10% với lãi suất 0%/năm, thời gian trả nợ là 10 năm, bắt đầu từ ngày Dự án hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng.

2. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất thống nhất với phía Đan Mạch về danh mục các trang thiết bị phù hợp với quy mô vốn và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 393/TTg-QHQT về việc hạn mức vốn vay và cơ chế tài chính cho Dự án Trường Đào tạo nghề Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77