Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3928/VPCP-KTN điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3928/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Công ty cổ phần Xuân Thành Group.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn số 360/BXD- VLXD ngày 12 tháng 3 năm 2012 và số 800/BXD-VLXD ngày 21 tháng 5 năm 2012 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ vào giai đoạn dự kiến vận hành năm 2014 như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư tập trung nguồn lực để thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiêu chí môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Xuân Thành Group và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg. 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3928/VPCP-KTN điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.677
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234