Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3924/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3924/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3924/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty khí Việt Nam.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1496/KVN-DAK ngày 12/8/2008 của Tổng Công ty khí Việt Nam về việc xin xác nhận Danh mục Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 01/8/2008, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3683/TCHQ-KTTT trả lời về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất để phục vụ cho hoạt động dầu khí. Yêu cầu, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện theo nội dung công văn số 3683/TCHQ-KTTT nêu trên. Trường hợp có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để xem xét và hướng dẫn thực hiện, tránh để doanh nghiệp có nhiều văn bản khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty khí Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3924/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202