Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3907/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3907/TCT-PCCS
V/v: c/s ưu đãi thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 950/CT-TT&HT ngày 29/8/2005 của Cục Thuế Hải Phòng hỏi về chính sách ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCKT/PPCD ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; căn cứ quy trình sản xuất và các quy định về chế độ hạch toán kinh odanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước”.

Theo hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp xây dựng mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN như các doanh nghiệp sản xuất mới thành lập.

2. Tại Điều 33 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Điểm 2 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là:

a. Ở đô thị loại đặc biệt và loại 1: 100 người.

b. Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B hoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định này: 20 người;

c. Ở địa bàn khác: 50 người”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty có trụ sở chính đặt tại địa bàn nào thì phải đáp ứng số lao động bình quân trong năm theo quy định nêu trên mới dù điều kiện về lao động để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách tính số lao động bình quân trong năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/1998/TT-LĐTBXH ngày 7/5/1998 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và những người lao động này phải tí nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động, có ký kết hợp đồng lao động giữa 2 bên và có phiếu chi tiền lương, tiền công được người lao động ký nhận.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3907/TCT-PCCS ngày 01/11/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!