Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3864/VPCP-KTN về việc dự án Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3864/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3864/VPCP-KTN
V/v Dự án TĐ Nho Quế 3, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế (công văn số 77CV/B-NhoQ/2008 ngày 18 tháng 4 năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 4013/BCT-NL ngày 16 tháng 5 năm 2008); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3588/BKH-KTCN ngày 21 tháng 5 năm 2008) về Dự án Thủy điện Nho Quế 3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Dự án thủy điện Nho Quế 3 được áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 3 Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VI.

2. Đồng ý Dự án thủy điện Nho Quế 3 phát điện thương mại từ cuối năm 2010:

- Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế thực hiện đầu tư dự án theo quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tiến độ quy định.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng đường dây và trạm biến áp đồng bộ để tải điện từ nhà máy thủy điện Nho Quế 3 lên hệ thống quốc gia.

3. Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế làm việc cụ thể với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất triển khai thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3864/VPCP-KTN về việc dự án Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33