Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3839/VPCP-KTTH về việc vốn thực hiện Dự án Trung tâm nghiên cứu y học phóng xạ Việt Nam - Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3839/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3839/VPCP-KTTH
V/v vốn xây dựng Trung tâm nghiên cứu y học phóng xạ VN-HQ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 628/BKHCN-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 4745/BTC-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008; Quốc phòng tại văn bản số 2106/BQP-KHĐT ngày 28 tháng 4 năm 2008 về việc ứng trước vốn thực hiện Dự án Trung tâm nghiên cứu y học phóng xạ Việt Nam - Hàn Quốc (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn thực hiện Dự án trong dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định hiện hành.

2. Trường hợp thấy cần thiết phải triển khai, thực hiện ngay trong năm 2008, các Bộ: Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đã được giao trong dự toán năm 2008 để bố trí vốn cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, TTĐT, các Vụ: KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3839/VPCP-KTTH về việc vốn thực hiện Dự án Trung tâm nghiên cứu y học phóng xạ Việt Nam - Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144