Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3835/VPCP-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án do UNFPA tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3835/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3835/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt bổ sung danh mục dự án do UNFPA tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
- Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4608/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 6 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án "Tăng cường tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thực hiện quyền sinh sản" vào danh mục đề nghị Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ trong Chương trình Hợp tác quốc gia 7 với UNFPA giai đoạn 2006-2010, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên (trong đó có nhập khẩu 01 xe ô tô Toyota Lancruiser và 04 xe ô tô Toyota bán tải).

2. Giao Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam hoàn thiện văn kiện Dự án, phê duyệt, ký với nhà tài trợ và chủ trì triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3835/VPCP-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án do UNFPA tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210