Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3830/VPCP-KTN về việc xử lý các vấn đề tồn tại thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3830/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3830/VPCP-KTN
V/v xử lý các vấn đề tồn tại thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp  quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La (giai đoạn 1).

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2231/BGTVT-CGĐ ngày 09 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3363/BKH-KCHT&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 874/BXD-KTXD ngày 12 tháng 5 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 5676/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2008) và Kiểm toán Nhà nước (công văn số 356/KTNN-CN IV ngày 12 tháng 5 năm 2008) về việc xử lý các vấn đề tồn tại thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt  điểu chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án theo nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2001 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phê duyệt trên.

2. Đối với các kiến nghị cụ thể và các vấn đề còn tồn tại được nêu tại công văn số 2231/BGTVT-CGĐ ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải: giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quyết định sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về các vấn đề có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng,
 Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UBND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, TH,
 ĐP, KNTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), VH (25b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3830/VPCP-KTN về việc xử lý các vấn đề tồn tại thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235