Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3826/VPCP-QHQT về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất DAP tại Ma-rốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3826/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3826/VPCP-QHQT
V/v chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất DAP tại Ma-rốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3607/TTr-DKVN ngày 23 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất phân DAP tại Ma-rốc, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTg, các PTT,
- VPCP: BTCN;
 các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3826/VPCP-QHQT về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất DAP tại Ma-rốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.636
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33