Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3820/VPCP-CN về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3820/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3820/VPCP-CN
V/v Giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1513/BGTVT-CGĐ ngày 23 tháng 3 năm 2007, văn bản số 3054/BGTVT-CGĐ ngày 21 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc di chuyển và khôi phục lại (nếu có) các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang giao thông đường sắt mà ngành đường sắt đang quản lý, khai thác là công trình phụ trợ, công trình tạm thuộc hạng mục xây lắp khác của dự án để phục vụ thi công công trình chính, được lập hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết và do chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

2. Về nguồn vốn thực hiện:

- Đối với dự án sử dụng vốn trong nước: lấy trong chi phí xây lắp của dự án và được ghép vào gói thầu xây lắp công trình chính.

- Đối với dự án sử dụng vốn vay nước ngoài: sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước của dự án để thực hiện và được lập thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu thi công phù hợp với tiến độ của công trình chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3820/VPCP-CN về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36