Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3812/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3812/BGTVT-KHĐT
V/v: Đầu tư mrộng QL.4B đoạn nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 1575/VPCP-QHĐP ngày 13/2/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2017, trong đó có kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đầu tư mở rộng QL.4B đoạn ni tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh; đồng thời mở rộng QL.4B đoạn từ thành phố Lạng Sơn đến Km18 để phát triển khu du lịch quốc gia Mu Sơn. Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Quốc lộ 4B nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh, dài 107km đã được Bộ GTVT đầu tư, đưa vào khai thác đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe. Để đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực và thực hiện quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL.4B đoạn Km33 - Km47, Km58 - Km80, tỉnh Lạng Sơn và đoạn Km80- Km107, tỉnh Quảng Ninh, quy mô đường cấp IV-III, 2 làn xe. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ GTVT khó khăn nên chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nêu trên.

Đối với QL.4B đoạn từ thành phố Lạng Sơn đến Km18, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ GTVT khó khăn nên chưa thể nghiên cứu trin khai đầu tư đoạn tuyến này.

Vì vậy, trước mắt Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí duy tu, bảo trì để đảm bảo điều kiện khai thác bình thường của tuyến QL.4B qua địa phần tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh.

Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến GTVT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở GTVT Lạng Sơn;
- Lưu VT, KHĐT (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3812/BGTVT-KHĐT ngày 13/04/2018 về đầu tư mở rộng Quốc lộ 4B đoạn nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106