Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 38/BXD-QLN cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 38/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/BXD-QLN
V/v cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 448/SXD ngày 11/3/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và nhà ở cho người thu nhập thấp theo phương thức xã hội hóa. Tại mục a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với các khu công nghiệp đã hình thành: "ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao cho Ban quản lý khu công nghiệp của địa phương, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê...". Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp nếu đăng ký và được ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê thì cũng được hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 5 quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân để Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh nghiên cứu tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 38/BXD-QLN cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.097
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144