Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3789/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3789/BNN-TCTL
V/v đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn TP Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 3733/UBND-NL1 ngày 28/10/2010 về việc bố trí vốn đầu tư xây dựng đường tránh ngập lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê; sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường tránh lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê theo đề nghị của UBND tỉnh nêu trên, nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn nhân dân trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, kết hợp với việc củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương hỗ trợ đầu tư tại thông báo số 189/TB-VPCP ngày 12/7/2010 tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là dự án có vốn đầu tư lớn, quá trình triển khai thực hiện phải đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn cho người và công trình trong mùa mưa, lũ năm 2011 và các năm tiếp theo, nhưng không được làm ảnh hưởng đến thoát lũ. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu trước đảm bảo phù hợp với nguồn vốn được hỗ trợ, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả và ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê đề nghị quý Ủy ban quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Lưu: VT,  TCTL (VT, ĐĐ_2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3789/BNN-TCTL ngày 17/11/2010 về đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.449

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!