Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3775/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3775/TCT-PCCS
V/v: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH Green Cross Việt Nam
(Số 9 Lê Trung Nghĩa - quận Tân bình – thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 05026/GCVN ngày 5/08/2005, số 05024/GCVN ngày 15/6/2005 của Công ty TNHH Green Cross Việt nam về việc chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 quy định “Miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp”.

- Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 cũng hướng dẫn: “các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại”.

Công ty TNHH Green Cross Việt nam là cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp Việt nam-Singapore. Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 096 GP-KCN-VS ngày 3/10/2003 có ghi “Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% (mười lăm phần trăm) lợi nhuận thu được. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 (hai) năm kể từ khi có lãi” nhưng đến hết năm tài chính 2003 Công ty chưa được hưởng ưu đãi về thuế TNDN ghi trong giấy phép vì đến cuối năm 2005 Công ty mới đầu tư xong và đi vào hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định thời gian ưu đãi còn lại theo điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thì Công ty được miễn thuế TNDN 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án như Giấy phép đầu tư đã quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Green Cross Việt nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3775/TCT-PCCS ngày 24/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!