Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3775/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3775/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Phúc đáp công văn số 3319/UBND-NVKT (ngày 01/10/2010) về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư hồ chứa nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc núi đá 02 huyện Đồng Văn, Yên Minh và công văn số 2425/UBND-NN (ngày 22/7/2010) về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 04 dự án cấp nước sinh hoạt và thủy lợi huyện Yên Minh của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao thuộc 2 huyện 30a Đồng Văn và Yên Minh là cần thiết. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng kế hoạch vốn năm 2011 từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch & VSMTNT và Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi được ưu tiên kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các công trình cấp nước. Tuy nhiên so với nhu cầu dùng nước hiện nay, các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước vẫn còn hạn chế, đề nghị UBND tỉnh:

1. Cần xem xét lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh tình trạng bố trí vốn dài trải;

2. Huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng công trình cấp nước, cụ thể theo văn bản số 705/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/5/2009 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP có quy định các doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ các huyện nghèo. Vì vậy UBND tỉnh Hà Giang cần chủ động làm việc với các doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ huyện nghèo của tỉnh, bàn bạc cụ thể để có hình thức và mức độ hỗ trợ phù hợp;

3. Chủ động làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí từ các nguồn vốn khác. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ ủng hộ và đồng trình Thủ tướng Chính phủ./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TTr. Nguyễn Minh Quang;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kinh tế hợp tác & PTNT;
- Sở Kế hoạch & ĐT, Tài chính tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT,  TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3775/BNN-TCTL ngày 16/11/2010 về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!