Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 376TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 376 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 23 TT/CT-TTr1 ngày 05/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xin ý kiến giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Thông tư số 41/2002/ TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã quy định: “ Trường hợp các bên liên danh thành lập ra ban Điều hành liên danh, Ban Điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài Khoản tại ngân hàng, chịu trách nhiệm phát hành hoá đơn và nhận thanh toán từ Chủ dự án thì cơ quan Thuế cấp mã số thuế cho Ban Điều hành dự án để được hoàn thuế GTGT. Các bên tham gia liên danh phát hành hoá đơn có thuế GTGT khi nhận được thanh toán từ Ban Điều hành”.

Theo đó, trường hợp của Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi được xử lý như sau:

- Nếu Ban Điều hành tính thuế GTGT đầu ra và được chủ dự án thanh toán thuế GTGT thì Ban Điều hành dự án thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định, Ban Điều hành không được hoàn thuế GTGT đầu vào.

- Nếu Ban Điều hành không được chủ dự án thanh toán thuế GTGT, Ban Điều hành có đủ các Điều kiện như quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì Ban được hoàn thuế GTGT. Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi phải lập biên bản Điều chỉnh việc xuất hoá đơn GTGT không đúng thuế suất đồng thời xuất hoá đơn mới không có thuế GTGT thay thế 06 hoá đơn GTGT đã xuất và phải lưu các liên hoá đơn GTGT đã xé rời khỏi cuống kèm biên bản.

Các bên liên danh xuất hoá đơn GTGT tính thuế GTGT đầu ra cho Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi để Ban Điều hành dự án làm thủ tục hoàn thuế GTGT theo chế độ.

2. Về cấp mã số thuế:

Trường hợp khi đăng ký thuế và cấp mã số thuế tên đề nghị cấp mã số thuế là Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi khác với tên trong Quyết định thành lập là: Ban Điều hành dự án quốc lộ 1A đoạn Đông Hà - Phú Bài.

Ban Điều hành dự án Đông Hà - Quảng Ngãi. HĐ1 đã có công văn số 72/KT-HC.HĐI ngày 7/12/2004 giải trình nguyên nhân; Tổng Công ty XDCTGT 4 (đơn vị ban hành Quyết định thành lập) đã có công văn số 1517/TCT4 ngày 27/12/2004 xác nhận Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi và Ban Điều hành dự án QL1A đoạn Đông Hà - Phú Bài là 1 đối tượng kê khai, nộp thuế, là đại diện cho Liên danh Cienco 4 - Cienco 1 Điều hành thực hiện dự án HĐ1 Đông Hà - Quảng Ngãi. Do vậy Ban Điều hành dự án HĐ1-QL1 Đông Hà - Quảng Ngãi là đối tượng kê khai, nộp thuế, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 376TCT/DNNN ngày 27/01/2005 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án sử dụng vốn ODA do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!