Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 376TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376 TCT/DNNN
V/v giải quyết vướng mắc thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến của nhiều Cục thuế, doanh nghiệp khi thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10. Để xử lý vướng mắc đối với những trường hợp cơ sở kinh doanh đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, thành phố cấp giấy ưu đãi đầu tư; trng đó cơ sở sản xuất kinh doanh được miễn tiền thuê đất. Căn cứ công văn số 345 TC/TCDN ngày 9 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

1. Đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ nêu trên và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC .

Cục Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào hướng dẫn trên để giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn địa phương mình được thống nhất.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 376 TCT/DNNN ngày 18/02/2004 của Tổng cục thuế về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!