Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3749/TCHQ-TXNK năm 2013 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3749/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/TCHQ-TXNK
V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được thông báo số 358/TB-BQL ngày 25/6/2013 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: "Nhà máy nhựa đường M.T.T Hưng Yên" và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 05221000148 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 13/12/2011, chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên nhựa đường M.T.T. Địa điểm thực hiện dự án: Thuê lại nhà xưởng sản xuất thuộc dự án "Tổ hợp công nghiệp dịch vụ Tâm Hoàng Sơn" của Công ty cổ phần Tâm Hoàng Sơn tại KCN Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty TNHH một thành viên nhựa đường M.T.T không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trên chương trình kế toán thuế xuất nhập khẩu (KT559), trường hợp xác định Công ty TNHH một thành viên nhựa đường M.T.T còn nợ thuế xuất nhập khẩu của dự án đầu tư: "Nhà máy nhựa đường M.T.T Hưng Yên" thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ chế độ quy định và thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 05221000148 thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và phiếu theo dõi trừ lùi của số hàng hóa đã nhập khẩu (nếu có) và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc.

- Mời doanh nghiệp đến làm việc, yêu cầu báo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế của Công ty liên quan đến dự án.

- Báo cáo về Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện chậm nhất trước ngày 12/6/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để phối hợp thực hiện);
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3749/TCHQ-TXNK năm 2013 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123