Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3720/VPCP-KTTH về việc vốn đối ứng các dự án ODA, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3720/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 3720/VPCP-KTTH
V/v vốn đối ứng các d/a ODA, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 1262/UBND-KT ngày 11 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 5958/BTC-NSNN ngày 22 tháng 5 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3457/BKH-KTĐP&LT ngày 14 tháng 5 năm 2008 về việc đối ứng dự án ODA, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hoãn thu hồi 23 tỷ đồng ( hai mươi ba tỷ đồng ) ngân sách tỉnh Ninh Thuận đã tạm ứng từ ngân sách trung ương trong năm 2007 để có nguồn thực hiện các dự án ODA trên địa bàn.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thu hồi số vốn nêu trên vào dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Ninh Thuận năm 2009.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2008 của Tỉnh để bố trí phần vốn đối ứng còn thiếu cho các dự án ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, TTĐT, các Vụ: QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

BỘ TRƯỞNG , CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3720/VPCP-KTTH về việc vốn đối ứng các dự án ODA, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33