Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 370/CP-CN ngày 09/04/2002 của Chính phủ về dự án thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương

Số hiệu: 370/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 370/CP-CN
V/v: Dự án thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 280/UB-SX ngày 23 tháng 01 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1568 BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 3 năm 2002) về Dự án Tiền khả thi thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép đầu tư Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Cho phép phân chia thành 7 tiểu dự án theo thứ tự ưu tiên như đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì cùng Bộ Xây dựng tiếp tục lập các quy hoạch cho các khu dân cư trong chùm đô thị phía Nam Bình Dương, trình duyệt theo quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc lập và duyệt các dự án cụ thể.

3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư dự án; căn cứ khả năng nguồn vốn, chỉ đạo chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các tiểu dự án trên cơ sở Quy hoạch được phê duyệt theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 370/CP-CN ngày 09/04/2002 của Chính phủ về dự án thoát nước và xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status