Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 367/TTg-CN về việc điều chỉnh hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng nhà ga hành khách Sân bay Tân Sơn Nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 367/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 367/TTg-CN
V/v điều chỉnh hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng nhà ga hành khách Sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 812/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1234/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng nhà ga hành kkhách Sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các nội dung điều chỉnh hợp đồng tư vấn như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm về các số liệu điều chỉnh, trên cơ sở tính toán chính xác các chi phí phát sinh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý trách nhiệm trong việc để chậm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 97/TTg-CN ngày 18 tháng 01 năm 2007.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- TCTy Cảng Hàng không miền Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 367/TTg-CN về việc điều chỉnh hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng nhà ga hành khách Sân bay Tân Sơn Nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112