Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3656/BNN-KH về công tác chuẩn bị chặn dòng CTTL Hồ chứa nước KRông Buk hạ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3656/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3656/BNN-KH
V/v công tác chuẩn bị chặn dòng CTTL Hồ chứa nước KRông Buk hạ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Lắk

Phúc đáp Văn bản số 5591/UBND-NNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đôn đốc công tác chuẩn bị chặn dòng CTTL hồ chứa nước Krông Buk hạ, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Về công tác chuẩn bị chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Buk hạ: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Cục Quản lý Xây dựng công trình kiểm tra công tác chuẩn bị chặn dòng và đôn đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện theo yêu cầu của UBND Tỉnh.

- Về bổ sung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư: Nguồn vốn thực hiện Hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư (Tổng mức đầu tư 363 tỷ đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển giao cho Tỉnh quản lý thực hiện và được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí vốn trực tiếp cho UBND Tỉnh qua Hệ thống Kho bạc Nhà nước để đầu tư. Trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung vốn do yếu tố khách quan, UBND Tỉnh thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bổ sung nguồn vốn tăng thêm. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm và phối hợp với Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục QLXDCT;
- Ban QLĐT & XDTL 8;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3656/BNN-KH về công tác chuẩn bị chặn dòng CTTL Hồ chứa nước KRông Buk hạ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163