Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3649/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3649/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Fujita
(27 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Về Nội Dung Kiến Nghị Của Công Ty Fujita nêu tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về lĩnh vực Thuế và Hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: kiến nghị về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài, cụ thể:

- Nhà thầu chính nước ngoài sử dụng chế độ kế toán Việt Nam có phải khai và nộp thuế hộ cho Nhà thầu phụ nước ngoài không sử dụng chế độ kế toán Việt Nam hay không? Nếu có thì phần thuế GTGT nộp hộ cho nhà thầu phụ nước ngoài này có được tính là thuế GTGT đầu vào cho Nhà thầu chính để khấu trừ không? Nếu Nhà thầu chính nước ngoài phải nộp thuế hộ cho Nhà thầu phụ nước ngoài thì có được hưởng 0,8% hoa hồng từ khoản thu hộ thuế TNDN của Nhà thầu phụ nước ngoài không?

Trả lời: Về vấn đề này theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: Nhà thầu chính nước ngoài sử dụng chế độ kế toán Việt Nam phải đăng ký, kê khai nộp thuế hộ cho Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Số thuế GTGT Nhà thầu chính nộp hộ cho Nhà thầu phụ nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Nhà thầu chínhv à được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối với số tiền thuế TNDN của Nhà thầu phụ nước ngoài do Nhà thầu chính thực hiện kâhú trừ và nộp vào Kho bạc Nhà nước thì Nhà thầu chính được hưởng một khoản thù lao bằng 0,8% số thuế TNDN đã khấu trừ để nộp vào Kho bạc Nhà nước, nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng trên số tiền thuế của mỗi lần khấu trừ và nộp thuế. Số tiền thù lao này được khấu trừ từ số tiền thuế thu được trước khi nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty FUJITA được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu VT (2b), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3649/TCT-ĐTNN ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực Thuế và Hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!