Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3647/BKHĐT-ĐTNN tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3647/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3647/BKHĐT-ĐTNN
V/v tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1817/BKHĐT-ĐTNN ngày 25 tháng 3 năm 2011 gửi UBND các địa phương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011. Căn cứ vào các báo cáo đã nhận được đến hết tháng 5 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tổng hợp một số nét chính về việc thực hiện báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 của các địa phương như sau:

I. TÌNH HÌNH BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2011

1. Về số lượng các địa phương gửi báo cáo:

Tính đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã gửi Báo cáo đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo gửi công văn hoặc gửi email).

2. Về hình thức gửi báo cáo:

+ 60/63 đầu mối báo cáo gửi đúng quy định (bằng văn bản hoặc thư điện tử) chiếm 95,23% tổng số báo cáo.

+ 13 đầu mối báo cáo chỉ gửi bằng văn bản (không gửi bằng thư điện tử) chiếm 20,63% tổng báo cáo.

+ 12 đầu mối báo cáo chỉ gửi bằng thư điện tử (không gửi bằng văn bản) chiếm 19,04% tổng báo cáo.

+ 37 đầu mối báo cáo gửi cả bằng văn bản và thư điện tử chiếm 58,73% tổng báo cáo.

3. Tuân thủ mẫu biểu báo cáo

Có 60/63 báo cáo đúng mẫu quy định đạt tỷ lệ 90,47% tổng báo cáo (so với Quý I năm 2010 là 80,9%). Trong đó, các tỉnh sau báo cáo không đúng biểu mẫu quy định như: Điện Biên, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Việc sử dụng đúng các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chính xác số liệu về đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước, để tiến tới sử dụng phần mềm tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo trực tuyến trong các kỳ báo cáo.

4. Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

Trong số 63 báo cáo của cả nước có 34 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 54%, tăng lên so với quý I năm 2010 (quý I năm 2010 là 41,26%).

- Một số địa phương báo cáo chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu như các tỉnh: Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Vĩnh Long. Những địa phương trên thiếu một số thông tin cơ bản của biểu mẫu báo cáo như: thông tin về tình hình thực hiện dự án, số lao động, doanh thu, nộp ngân sách, trụ sở công ty.

- Một số địa phương chưa tổng hợp được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn như: thành phố Hà Nội chưa có báo cáo cụ thể về số vốn thực hiện của các dự án, chỉ có số liệu tổng hợp trên địa bàn; thành phố Hồ Chí Minh chỉ có báo cáo tình hình cấp mới các dự án đầu tư tại biểu 1.2 và chưa tổng hợp đầy đủ của toàn thành phố, các biểu còn lại chưa tổng hợp được.

- Thông tin giữa biểu tổng hợp và biểu chi tiết (biểu 1.1 và các biểu còn lại) chưa khớp tại báo cáo của các tỉnh: Cần thơ, Đăk Nông, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Tiền Giang.

- Một số tỉnh chưa tổng hợp được thông tin trên toàn địa bàn (chỉ có số liệu báo cáo của khu công nghiệp hoặc ngoài khu) như: Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh.

5. Về thời hạn báo cáo:

Đa số các địa phương đã tích cực báo cáo đúng thời hạn quy định gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều này giúp Bộ tổng hợp được đầy đủ thông tin về tình hình FDI của cả nước, cũng như dự kiến được tình hình đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Tuy nhiên còn một số địa phương gửi báo cáo chậm hơn so với quy định như: Bình Dương, Đăk Nông, Hà Giang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Trị, Tiền Giang, Tuyên Quang.

Việc gửi báo cáo không đúng hạn ở các địa phương có số lượng dự án FDI lớn gây khó khăn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.

Trước mỗi kỳ báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều có công văn tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Quý trước, trong đó có thông báo nhận xét các địa phương đã gửi báo cáo, chưa gửi báo cáo cũng như các địa phương báo cáo thiếu thông tin, yêu cầu các địa phương có biện pháp khắc phục và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. Tuy nhiên việc chấp hành báo cáo của các địa phương còn chậm được cải thiện.

Đánh giá cụ thể về báo cáo quý I năm 2011 của các địa phương tại Phụ lục kèm theo.

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Về cơ bản trong báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011 của cả nước là đầy đủ về số lượng, chiếm 100% tỉnh thành đã gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, số lượng báo cáo đáp ứng thông tin yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I năm 2011 chỉ đạt 54% tổng số báo cáo.

Các thông tin trong các báo cáo của địa phương vẫn còn nhiều hạn chế như: các số liệu còn có sai sót và thiếu thống nhất giữa biểu chung và biểu chi tiết; nội dung báo cáo chưa đầy đủ, không có đủ biểu mẫu; thông tin trong các biểu mẫu chưa đầy đủ theo yêu cầu. Việc báo cáo thiếu các chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu, số lao động, tình hình nộp thuế cũng như việc chưa tổng hợp rà soát, phân loại dự án và báo cáo tình hình vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn chứng tỏ các cơ quan thực hiện việc quản lý số liệu FDI trên địa bàn chưa nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này sẽ khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp FDI cũng như những đóng góp của khu vực này đối với kinh tế địa phương. Một số địa phương chưa tổng hợp được số liệu FDI của Khu công nghiệp, khu chế xuất dẫn đến tình trạng báo cáo thiếu các thông tin về tình hình cấp mới, tăng vốn cũng như các dự án giải thể trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh phân cấp toàn diện công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài cho các địa phương, nguồn thông tin từ các địa phương là nguồn thông tin quan trọng và duy nhất để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể tổng hợp, phân tích và đánh giá về thực trạng và xu hướng của tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở tình hình thực hiện báo cáo FDI theo quý của các địa phương, để báo cáo đúng quy định và có chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các địa phương đã nộp báo cáo nhưng còn thiếu biểu số liệu, thiếu thông tin, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các đầu mối tổng hợp ĐTNN trên địa bàn tiến hành hoàn chỉnh biểu số liệu theo mẫu gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/6/2011 cùng với báo cáo quý II/2011.

2. UBND các địa phương cử cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo FDI trên cả địa bàn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tránh hiện tượng thiếu số liệu của một số đầu mối quản lý FDI trên phạm vi của tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SKHĐT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- BQL các KCN, KKT, KCX, KCNC;
- Ban quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu: VT, KKT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO FDI TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ I NĂM 2011 VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2011

Theo Công văn số 1817/BKHĐT-ĐTNN ngày 25 tháng 03 năm 2011

TT

Địa phương

BC bằng văn bản

Gửi công văn hoặc gửi mail

Gửi mail

Nhận xét

Số công văn

Ngày BC

Về mẫu

Về thông tin

Ghi chú

Đúng

Không đúng

Đủ

Chưa đủ hoặc chưa đúng

1

An Giang

309-SKHĐT-ĐKKD

14/04/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 không báo cáo vốn đầu tư thực hiện

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

1894/UBND-VP

19/04/2011

x

x

x

 

x

 

 

3

Bắc Giang

85/BC-SKH

18/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

4

Bắc Kạn

99/BC-UBND

25/04/2011

x

 

x

 

x

 

 

5

Bạc Liêu

45/BC-UBND

15/04/2011

x

 

x

 

x

 

 

6

Bắc Ninh

151/KH-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

 

x

Chỉ có số liệu FDI ngoài KCN chưa tổng hợp được số liệu FDI cả tỉnh

7

Bến Tre

115/KCN-KHĐT

7/4/2011

x

x

x

 

 

x

Chưa có báo cáo của UBND tỉnh, mới nhận được báo cáo của BQLKCN nên chưa tổng kết tình hình FDI cả tỉnh

8

Bình Định

243/SKHĐT-TTXT

7/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

9

Bình Dương

 

 

 

x

x

 

 

x

Đã tổng hợp biểu 1.1 trên địa bàn tỉnh, các biểu còn lại chỉ tổng hợp được ngoài KCN

10

Bình Phước

297/SKHĐT-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

11

Bình Thuận

1129/SKHĐT-HTĐT

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

12

Cà Mau

1193/UBND-KT

7/4/2011

x

 

x

 

x

 

 

13

Cần Thơ

53/BC.SKHĐT-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.4 không khớp nhau về số dự án và vốn đầu tư của dự án thu hồi, chấm dứt hoạt động.

14

Cao Bằng

 

 

 

x

x

 

x

 

 

15

Đà Nẵng

 

10/4/2011

 

x

x

 

 

x

Biểu 1.2 phải ghi đầy đủ địa chỉ trụ sở công ty.

16

Đắk Lắk

454/SKHĐT-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

17

Đăk Nông

453/BC-SKH-HTĐT

28/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.2 không khớp nhau; biểu 1.2 không có thông tin của dự án.

18

Điện Biên

313/BC-SKHĐT

8/4/2011

x

 

 

x

 

x

Thiếu biểu mẫu, cần báo cáo biểu mẫu 1.5 về tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn.

19

Đồng Nai

541/SKHĐT-HTĐT

9/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.2 phải ghi cụ thể địa chỉ trụ sở công ty các dự án trong các KCN

20

Đồng Tháp

398/SKH-ĐT/NV

7/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

21

Gia Lai

 

 

 

x

x

 

x

 

 

22

Hà Giang

115/UBND-KT

27/4/2011

x

x

x

 

 

x

Thiếu biểu 1.5 và 1.6, tại biểu 1.5 cần báo cáo rõ tình hình thực hiện từng dự án FDI.

23

Hà Nam

235/BC-SKH

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

24

Hà Nội

 

 

x

x

x

 

 

x

Thiếu số lao động tại biểu 1.1, biểu 1.2 một số dự án trong KCN&CX thiếu thông tin tên nhà đầu tư, trụ sở nhà đầu tư. Biểu 1.5 cần báo cáo cụ thể từng dự án FDI;

25

Hà Tĩnh

468/SKH-KTĐN

25/05/2011

x

x

 

x

 

x

Biểu 1.1 thiếu các cột và thông tin: doanh thu, số lao động, nộp ngân sách.

26

Hải Dương

586/BC-KHĐT-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

27

Hải Phòng

58/BC-KHĐT

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

28

Hậu Giang

187/SKHĐT-ĐKKD

19/4/2011

 

x

x

 

x

 

 

29

Hòa Bình

126/SKHĐT-XTĐT

7/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 không thống kê được những số liệu: doanh thu, số lao động, nộp ngân sách

30

Hưng Yên

621/UBND-NV

29/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

31

Khánh Hòa

649/SKHĐT-HTĐT

18/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin về tình hình thực hiện dự án FDI

32

Kiên Giang

 

18/4/2011

 

x

x

 

x

 

 

33

Kon Tum

724/SKHĐT-ĐN

20/05/2011

x

 

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin số lao động

34

Lai Châu

111-BC-KHĐT

8/4/2011

x

 

x

 

x

 

 

35

Lâm Đồng

30-BC-KHĐT

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

36

Lạng Sơn

 

 

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.5 không khớp nhau

37

Lào Cai

96/BC-UBND

13/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

38

Long An

138/BC-SKHĐT

8/4/2011

x

 

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin số lao động và vốn thực hiện từ nước ngoài

39

Nam Định

239/SKH-KTDV&ĐN

15/04/2011

x

 

x

 

 

x

Không khớp biểu 1.1 và 1.2 về số vốn đầu tư của dự án

40

Nghệ An

 

 

 

x

x

 

x

 

 

41

Ninh Bình

 

 

 

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.3 không khớp nhau.

42

Ninh Thuận

739/SKHĐT-EDO

29/04/2011

x

 

x

 

 

x

Biểu 1.2 xem lại thông tin về vốn điều lệ của dự án

43

Phú Thọ

 

 

 

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin về doanh thu, số lao động và nộp ngân sách tại biểu 1.1

44

Phú Yên

116/SKHĐT-KTĐN

7/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.3 không khớp nhau, biểu 1.3 báo cáo có dự án tăng vốn, biểu 1.1 không liệt kê dự án đó.

45

Quảng Bình

448/KHĐT-KTĐN

5/4/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin về doanh thu và nộp ngân sách.

46

Quảng Nam

57/BC-SKHĐT

21/04/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.2 không khớp nhau.

47

Quảng Ngãi

211/SKHĐT-KTĐN

15/04/2011

x

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin về doanh thu, số lao động, nộp ngân sách ở biểu 1.1

48

Quảng Ninh

846-KHĐT-KTĐN

10/04/2011

x

x

x

 

x

 

 

49

Quảng Trị

43/BC-SKH-KTĐN

27/05/2011

x

 

x

 

 

x

Biểu 1.1 và 1.5 không khớp nhau về số vốn thực hiện

50

Sóc Trăng

618/CTUBND-HC

28/4/2011

x

 

x

 

x

 

 

51

Sơn La

113/KH-KTĐN

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

52

Tây Ninh

46/BC-UBND

19/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

53

Thái Bình

78/SKH-KTĐN

19/04/2011

x

x

x

 

x

 

 

54

Thái Nguyên

465/SKHĐT-ĐN

5/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

55

Thanh Hóa

2014/UBND-KTTC

9/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

56

Thừa Thiên Huế

 

 

 

x

x

 

x

 

 

57

Tiền Giang

746/SKH&ĐT-ĐKKD

17/05/2011

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 không khớp với 2 biểu 1.2 và 1.3 về số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm.

58

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

x

 

x

 

x

- KCN&CX thành phố gửi báo cáo đầy đủ thông tin và bảng biểu.

- Sở KHĐT báo cáo chưa đúng biểu mẫu theo yêu cầu, chưa gửi đầy đủ các bảng biểu.

- Không nhận được báo cáo của UBND.

59

Trà Vinh

64-BC-SKHĐT

7/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

60

Tuyên Quang

135-BC-SKH

14/05/2011

x

 

x

 

x

 

 

61

Vĩnh Long

367/BC-SKHĐT

4/4/2011

 

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin về tình hình thực hiện, số lao động, nộp ngân sách.

62

Vĩnh Phúc

195/BC-BQLKCN

8/4/2011

x

x

x

 

x

 

 

63

Yên Bái

523/BC-SKHĐT

9/4/2011

x

 

x

 

x

 

 

Tổng số

52

49

60

3

34

29

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3647/BKHĐT-ĐTNN tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài quý I năm 2011 và dự kiến cả năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89