Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 363/TTg-QHQT về việc thành lập đoàn đàm phán dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 363/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 363/TTg-QHQT
V/v thành lập đoàn đàm phán dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Văn phòng Chủ tịch nước.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 22/TTr-NHNN ngày 4 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý của Dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng". Thời gian đàm phán khoảng một tuần vào nửa cuối tháng 3/2008, tại Washington (Hoa Kỳ).

- Tham gia Đoàn đàm phán có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Toàn bộ chi phí cho đại diện các Bộ, ngành trung ương tham gia Đoàn đàm phán do ngân sách nhà nước đài thọ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thanh toán, tính vào chi phí nghiệp vụ); chi phí cho đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố tự bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

2. Ủy quyền cho Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Anh Mai thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán.

3. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền đàm phán nói trên.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán, và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TCCB, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 363/TTg-QHQT về việc thành lập đoàn đàm phán dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112