Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3626/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Mã qua địa bàn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3626/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3626/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Mã qua địa bàn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 7642/VPCP-KTTH ngày 25/10/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Mã qua địa bàn huyện Cẩm Thủy tại văn bản số 5616/UBND-KTTC ngày 13/10/2010. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp các dự án xử lý đê, kè, phòng chống thiên tai cấp bách năm 2010 trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, trong đó có các dự án chống sạt lở bờ sông Mã qua địa bàn huyện Cẩm Thủy như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, rà soát và đã có ý kiến tại Công văn số 3185/BNN-TCTL ngày 30/9/2010 (có gửi Văn phòng Chính phủ).

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Sở NN & PTNT Thanh Hóa;
- Lưu VT, ĐĐ (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3626/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Mã qua địa bàn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104